Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
Informacja:
Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z listą uczelni partnerskich na stronie BWM oraz z ich ofertą dydaktyczną.
Pamiętaj, że lista uczelni, które będą dostępne dla Ciebie będzie zależała od:
- wydziału i/lub specjalności, na której studiujesz,
- poziomu studiów (I, II, III stopień),
- języka obcego, jakim się posługujesz,
- dodatkowych funduszy, jakimi dysponujesz.
Zanim wypełnisz wniosek przygotuj sobie również numer PESEL oraz zdjęcie o objętości nie większej niż 300kB.
Jeśli któraś z wybranych przez Ciebie uczelni wymaga zaświadczenia o znajomości języka (patrz: lista uczelni partnerskich na stronie BWM), pamiętaj o załadowaniu pliku ze skanem certyfikatu w formacie PDF ewentualnie JPG, nie większym niż 300 kB. Brak certyfikatu nie pozwoli systemowi przydzielić Ci miejsca w uczelni, która takiego zaświadczenia wymaga.
Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda cały wniosek, możesz go pobrać i wydrukować.
Dane osobowe:
Imię: Pole wymagane.
Nazwisko: Pole wymagane.
Data urodzenia: - - Pole wymagane.
Miejsce urodzenia: Pole wymagane.
PESEL:
Numer PESEL powinien składać się z 11 cyfr pisanych łącznie. Jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z erasmus@ue.katowice.pl
Wprowadziłeś nieprawidłowy numer PESEL.
Ulica: Pole wymagane.
Nr domu: Wprowadziłeś nieprawidłowy nr domu.
Nr mieszkania: Pole wymagane.
Kod pocztowy:
Kod pocztowy powinien składać się z 5 cyfr w formacie 99-999.
Wprowadziłeś nieprawidłowy kod pocztowy.
Miasto: Pole wymagane.
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu stacjonarnego powinien składać się z 7 cyfr poprzedzonych 2-cyfrowym numerem kierunkowym, w formacie 99-999-99-99.
Wprowadziłeś nieprawidłowy numer telefonu.
Numer telefonu komórkowego:
Numer telefonu komórkowego powinien składać się z 9 cyfr w formacie 999-999-999.
Wprowadziłeś nieprawidłowy numer telefonu.
Adres e-mail: Wprowadziłeś nieprawidłowy adres e-mail.
Strona 1/5
Dalej